MAD ilk Genel Kurul’unu topluyor!

Mekanda Adalet Derneği, 10 Aralık 2016 Cumartesi saat 17:00 – 20:00 arası, Karaköy’de bulunan Dernek merkezinde üyelerinin salt çoğunluğunun katılması şartıyla ilk genel kurulunu gerçekleştirecek.

Tüm üyelerimizi Genel Kurul’a katılmaya davet ediyoruz!

MAD Geçici Yönetim Kurulu

MEKANDA ADALET DERNEĞİ 1.OLAĞAN GENEL KURULU

YER: Dernek Merkezi

Tarih: 10.12.2016

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Genel Kurulu yönetmek için Divan Başkanı ve Divan Başkan Yardımcısı ile 2 sekreter seçimi
  3. Divan Kuruluna Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
  4. Geçici Yönetim Kurulu Raporlarının sunulması
  5. Raporlar hakkında görüşmeler
  6. Yeni yıl 2017 için tahmini bütçenin kabulü
  7. Yıllık aidatlar hakkında tekliflerin görüşülüp karara bağlanması
  8. Seçimler
  9. Dilekler ve kapanış

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s