Books Wanted for the MAD* Library!

mad-kutuphane

We founded the Center for Spatial Justice Beyond Istanbul (Mekanda Adalet Derneği in Turkish) with the intention of living in fairer,  more democratic, ecological urban and rural spaces; to produce work in a trans-disciplinary environment; to gather, accumulate and share knowledge that is innovative, qualified and public. With that in mind,  we are currently building a “Spatial Studies Library” in our center in Istanbul.

We will hand pick source books for MAD Library that are suggested from researchers, academics, writers, artists and activists who work on the issues of space & justice.

We will also attach notes as to why the person thinks this specific book is important. If you could fill in the below suggestion form for works which you think “this book should be in the MAD Library” alongside your note, we can start building our library together.

Thank you!

*MAD: Turkish abbreviation for the Center for Spatial Justice Beyond Istanbul

MAD Kütüphane Kitaplarını Arıyor!

mad kutuphane.png

İstanbul ve ötesinde; daha adil, demokratik, ekolojik kent ve kırsal mekanlarda yaşama hedefiyle; disiplinler-arası çalışmalar yapmak; yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretmek, biriktirmek ve paylaşmak için Mekanda Adalet Derneği’ni (MAD) kurduk.

Şimdi, Karaköy’deki merkezimizde bir “Mekan Çalışmaları Kütüphanesi” oluşturuyoruz. MAD Kütüphane için öncelikle mekan üzerine üreten araştırmacı, akademisyen, pratisyen, yazar, sanatçı ve aktivistlerin önerileri doğrultusunda özenle seçilmiş kaynakları tedarik edeceğiz. Önerilen kitapların içerisine öneren kişinin ismiyle birlikte bu kitabı neden önerdiğine dair bilgi veren kısa notlarını içeren kartlar iliştireceğiz.

“MAD Kütüphane’de mutlaka yer almalı” dediğiniz kitapları ve bilgi notunuzu aşağıda yer alan kitap öneri formumuza yazarsanız, kütüphanemizi birlikte oluşturmaya başlayabiliriz. Teşekkürler!

 

MAD ilk Genel Kurul’unu topluyor!

Mekanda Adalet Derneği, 10 Aralık 2016 Cumartesi saat 17:00 – 20:00 arası, Karaköy’de bulunan Dernek merkezinde üyelerinin salt çoğunluğunun katılması şartıyla ilk genel kurulunu gerçekleştirecek.

Tüm üyelerimizi Genel Kurul’a katılmaya davet ediyoruz!

MAD Geçici Yönetim Kurulu

MEKANDA ADALET DERNEĞİ 1.OLAĞAN GENEL KURULU

YER: Dernek Merkezi

Tarih: 10.12.2016

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Genel Kurulu yönetmek için Divan Başkanı ve Divan Başkan Yardımcısı ile 2 sekreter seçimi
  3. Divan Kuruluna Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
  4. Geçici Yönetim Kurulu Raporlarının sunulması
  5. Raporlar hakkında görüşmeler
  6. Yeni yıl 2017 için tahmini bütçenin kabulü
  7. Yıllık aidatlar hakkında tekliflerin görüşülüp karara bağlanması
  8. Seçimler
  9. Dilekler ve kapanış

GUESTHOUSE

On 19.11.2016, most of the inmates escaped from the Kumkapı Detention and Removal Center after a fire broke out. The bad living conditions had been reported repeatedly. Guesthouse (2015) by Merve Bedir from Beyond Istanbul and Alican İnal visualizes existing news and documents about this detention center by sketches and drawings, and models the building through witnesses experiences, which eventually reveal the anatomy of the building.

GUESTHOUSE
Merve Bedir, Alican İnal, 2015

“Kumkapı is a touristic neighbourhood of Istanbul. There is a hotel, a fish restaurant and a guesthouse. If you go down the street, you see drug dealers, illegal traders. It’s a strange place, Kumkapı. There are Africans, Syrians, Central Asians. A church, a mosque. They say don’t go to Zeytinburnu, Tarlabaşı, Kumkapı in Istanbul. A weird place here.”

Turkish Department of Security, Kumkapı Foreigners Guesthouse was opened on 3 April 2007, at Muhsine Hatun, Çifte Gelinler Street no. 29, Kumkapı, Istanbul. The building is 2nd degree historical heritage, converted from a former court building and located on the same street with Armenian Patriarchate.

The guesthouse’s garden includes police cars and children’s slides. This garden and all the rest about the guesthouse are separated from the outside World by a high wall. This wall is the only visible element of the building to the outsider. More about the inside, the illnesses, deaths and human rights violations can be read in newspapers and reports, once in a while.

In 2010, with pressure from the European Human Rights Court, the ‘facility’ was renamed as Kumkapı Detention and Removal Center.

Guesthouse visualizes existing news and documents about this detention center by sketches and drawings, and models the building through witnesses experiences, which eventually reveal the anatomy of the building.